Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG BAMBOO STUDIO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE korzystania z usług BAMBOO STUDIO, którego właścicielem jest Attivo Justyna Leśkiewicz-Małek z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-707, ul.Piłsudskiego 204f, NIP 6422905749.
 2. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia. Kupno karnetu, wejścia jednorazowego lub treningu indywidualnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.
 3. W zajęciach grupowych lub indywidualnych biorą udział osoby pełnoletnie (wyjątkiem są osoby poniżej 18 r.ż, których uczestnictwo potwierdził pisemnie rodzic lub opiekun prawny), które uiściły opłatę za karnet lub wejście jednorazowe. Oraz osoby, które za pomocą aplikacji WodGuru zarezerwowały miejsce na zajęciach i opłaciły je przy pomocy aplikacji.
 4. Osoba uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez Bamboo Studio oświadcza, że:
  • jest zdrowa i może wykonywać ćwiczenia fizyczne
  • uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność
  • w przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży oraz poważnych problemów zdrowotnych informuje o tym instruktorkę/instruktora prowadzącą/cego zajęcia
  • ponosi odpowiedzialność za prywatne rzeczy zostawione w szatni i w celu bezpieczeństwa chowa je do szafki zamykanej kluczykiem
  • szanuje czas swój i innych i przychodzi na zajęcia punktualnie
  • sprząta po sobie po zajęciach matę lub sprzęt, na którym ćwiczyła
  • Nie jest pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających
 5. Czas trwania zajęć
  Zajęcia grupowe trwają 45 minut
  Zajęcia indywidualne trwają 55 minut
 6. Zasady udziału w zajęciach Bamboo Studio
  • W studio obowiązują karnety na zajęcia grupowe oraz treningi indywidualne 4/8/12 wejściowe oraz wejścia pojedyncze.
  • Każdorazowe wejście na zajęcia równa się z odjęciem tych zajęć z karnetu.Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to odejmuje mu się z karnetu odpowiednią ilość wejść.
  • Karnety są imienne. Nie można przekazywać karnetu osobom trzecim. 
  • Każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu. W okres 30 dni wliczone są święta i dni wolne od pracy. Niewykorzystane wejścia z karnetu przepadają i nie przysługuje za nie zwrot gotówki.
  • W przypadku płatności za pomocą aplikacji WodGuru, niewykorzystane wejścia również przepadają.
  • Nowy/a Klient/ka jest zobowiązany/a uregulować opłatę za pierwsze zajęcia przed zajęciami, niemożliwa jest rezerwacja telefoniczna, mailem lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  • Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi. Nie ma możliwości przedłużania terminu ważności karnetu.
  • W studio poruszamy się w obuwiu zmiennym lub na boso.
  • Rzeczy pozostawiamy w szafkach w szatni, kluczyk nosimy przy sobie. W przypadku zgubienia kluczyka pobieramy opłatę w wysokości 20zł.
  • Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
  • Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy w obuwiu zmiennym, na boso lub w skarpetkach.
  • Studio wyposażone jest  w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Jednakże Klient może przynieść ze sobą swoją prywatną matę.
  • Każdy uczestnik zajęć po skończonej sesji dezynfekuje po sobie sprzęt i przeciera go szmatką. Studio zapewnia niezbędne środki do dezynfekcji.
 7. Zasady rezerwacji miejsc na zajęciach
  • Zajęcia rezerwujemy za pośrednictwem aplikacji WodGuru. Zapisy mozliwe są na 4 dni przed terminem zajęć.
  • Możliwe jest również dokonanie stałego automatycznego zapisu, gdy klient deklaruje regularne uczestnictwo w zajęciach o stałej porze jednego dnia. Warunkiem utrzymania tego zapisu jest posiadanie aktywnego karnetu. Należy pamiętać, że zapisy na zajęcia uruchamiane są 4 dni przed datą zajęć, zwłoka w przedłużeniu karnetu może spowodować, że ktoś inny zapisze się na dane miejsce na najbliższy termin. Nie przedłużenie karnetu w terminie 14 dni od daty jego zakończenia skutkować będzie utratą miejsca na zajęciach.
  • Gdy Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji pracownik Studia może odmówić mu udziału w zajęciach. W takim przypadku priorytetowo wpuszczani są Klienci z dokonaną rezerwacją.
  • Zajęcia można odwołać do 4h przed terminem zajęć popołudniowych, a poranne do godziny 18 poprzedniego dnia. Odwołanie po tym czasie lub nieobecność na zajęciach skutkuje skreśleniem tych zajęć z karnetu.
  • Odwołanie zajęć możliwe jest tylko za pomocą aplikacji WodGuru lub osobiście w recepcji studio. Nie ma możliwości odwoływania zajęć bezpośrednio u instruktorów studio (smsy, prywatne wiadomości nie są formą kontaktu ze studiem)
  • Za formę osobistego kontaktu ze studio uważa się: wysłanie maila na adres: klub@bamboo-studio.eu, wiadomości prywatnej na FB Bamboo studio, kontakt telefoniczny pod numerem: 512129323.
 8. Zasady prowadzenia zajęć w grupach:
  • Zajęcia w grupach odbywają się przy minimalnej ilości 2 osób(studio zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć przy mniejszej ilości uczestników)
  • Jeżeli zajęcia zostają odwołane – informujemy o tym za pomocą wiadomości sms lub na fb
  • Zastrzegamy sobie możliwość zmiany rodzaju zajęć w zależności od ilości uczestników.
  • W przypadku nieobecności instruktora na zajęciach zapewniamy zastępstwo. Natomiast w niektórych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość łączenia grup.
 9. SESJE INDYWIDUALNE I DUETY
  • Terminy sesji indywidualnych i duetów są ustalane bezpośrednio z Klientem/tką i konsultowane z Instruktorem/ką prowadzącym/cą.
  • Treningi można odwoływać najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia. W przypadku odwołania zajęć po 19.00 lub w dniu zajęć pobieramy opłatę za te zajęcia w wysokości 100%.
  • Termin ważności karnetów indywidualnych i duetów wynosi 5 tygodni od daty pierwszych wykorzystanych zajęć z karnetu.
  • Za niewykorzystane zajęcia w terminie nie ma zwrotów ani możliwości wykorzystania ich w innym terminie.
 10. REKLAMACJE
  W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pisemny pod adresem mailowym klub@bamboo-studio.eu. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Każdy Klient/ka ma obowiązek zapoznać się z kompletnym regulaminem Bamboo Studio oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  • Każdy Klient/ka Bamboo Studio przy pierwszych zajęciach ma obowiązek wypełnienia ankiety udziału w zajęciach.
  • Studio zobowiązuje się do informowania o ewentualnych zmianach w regulaminie lub jego aktualizacji.
  • W kwestiach spornych pomiędzy Klientem/tką i Bamboo Studio decyduje odpowiedni zapis niniejszego regulaminu.
  • W razie jakichkolwiek problemów Klient jest zobowiązany poinformować personel Studia lub Właścicielkę.
  • Wszelkie uwagi Klient wnosi na Recepcję lub do Właścicielki Studia.
  • Regulamin dostępny jest w recepcji Bamboo Studio oraz na stronie www.bamboo-studio.eu.
  • Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2022 do czasu jego ewentualnej aktualizacji lub zmiany.